• Vaše mobilní telefonní číslo si můžete ponechat a přejít s ním ZDARMA k nám.
  • Prosíme o dodržování diakritiky
  • Pokud je Vaše DORUČOVACÍ ADRESA rozdílná od fakturační (TRVALÉ BYDLIŠTĚ dle OP), prosíme o JEJÍ vyplnění
  • Smlouva na IČ: pokud požadujete mít smlouvu na IČ prosíme zároveň o vyplnění údajů firmy (jinak nevyplňujte)