Víte, jak poznat poskytovatele bezpečných půjček?

03.07.2017 15:06

S novou legislativou platí pro nebankovní poskytovatele půjček stejné podmínky jako pro banky. To znamená, že půjčit si od nebankovní společnosti s licencí od České národní banky je stejně bezpečné jako u banky, mnohdy za ještě výhodnějších podmínek, například bez zástavy majetku. Na udělení dané licence, která k činnosti opravňuje, má Česká národní banka 15 měsíců. Jak ale nyní poznat, kdo je solidním poskytovatelem půjček? A na co si dát pozor?

 

Nový zákon otáčí trh vzhůru nohama

V roce 2016, kdy se ještě poskytování úvěrů řídilo zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedla Česká obchodní inspekce 194 kontrol. Ve 39 případech bylo zjištěno porušení tohoto zákona, přičemž byly uloženy pokuty za více než 5,5 milionů korun. Při dalších 103 kontrolách došlo k porušení obecně závazných právních předpisů. Ač nastalo oproti roku 2015 zlepšení o 20,6 %, stále na trhu působí mnoho podvodných společností. Proto přišla na řadu novela zákona z důvodu implementace směrnic z EU, která má za cíl větší ochranu spotřebitele, s čímž souvisí i přísnější podmínky pro poskytování půjček, a zároveň vyšší dohled nad poskytovateli a zprostředkovateli úvěrů.

O podmínkách, které musí nebankovní společnosti splnit, jsme vás již informovali. Hlavní změnou je přechod z dohledu České obchodní inspekce pod Českou národní banku. Nyní, po uplynutí termínu pro podání žádosti o licenci, vám můžeme sdělit nové podrobnosti. Z více než 60 tisíc poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů o ni požádalo pouze 108 společností, 353 zprostředkovatelů a přibližně 22 000 vázaných zástupců.

Česká národní banka jako regulátor finančního trhu zveřejňuje seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu především s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti možnost ověřit si, zda jsou subjekty, se kterými se mají možnost setkat na českém finančním trhu, oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb. Na jejích stránkách si proto můžete vyhledat poskytovatele půjček, kteří mají k činnosti oprávnění. Společnost Strýček Příhoda s.r.o. je na seznamu žadatelů ČNB.

Jak poznat bezpečnou půjčku?

Jak již bylo řečeno v úvodu, Česká národní banka má na posouzení žádosti a udělení licence 15 měsíců. Do té doby se spotřebitelé stále mohou potýkat s pochybnostmi, zda si půjčují od prověřeného a solidního poskytovatele. S danými obavami jim mohou pomoci následující rady, čeho si všímat a na co si dát pozor.

Jako první bychom vám doporučili, ať si nepůjčujte přes zprostředkovatele, ale naopak přímo u poskytovatele. Budete to mít jistější, bezpečnější a také levnější. Dalším kritériem, které by vám mělo naznačit poctivost společnosti, je, zda ověřuje vaši schopnost půjčku splácet. Během testu, který probíhal v únoru, poskytla rizikovým klientům půjčku téměř třetina firem. Přitom by právě nahlížení do registrů dlužníků a prověření bonity mělo být hlavní zásadou pro poskytování bezpečných úvěrů. Zároveň také může práce s registry ovlivnit, zda společnost licenci získá, nebo ne.

Mezi nekalé praktiky poskytovatelů půjček patří zamlčování celkových nákladů, nutnost podepsat rozhodčí doložku, poskytování úvěrů podle občanského zákoníku, nikoliv dle nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., dále pak také vysoké poplatky za posouzení žádosti o půjčku, za její sjednání i případné předčasné splacení. Pozor si určitě dejte na placené telefonní linky neboli na takzvané barevné linky se zvýšenou sazbou, které vás mohou připravit o peníze, než řeknete „půjčka“.

Splňujeme podmínky pro bezpečné půjčky i my?

Celý rok 2016 jsme se důkladně připravovali na příchozí změny. Nyní můžeme s hrdostí prohlásit, že jsme úspěšně podali svou žádost o licenci České národní banky ve stanoveném termínu. Nadále tak můžeme poskytovat své půjčky, které vám pomáhají řešit finanční potíže již od roku 2004.

Když se podíváme na jednotlivá kritéria, jak poznat bezpečnou půjčku, můžete si být jistí správnou volbou. Úvěry poskytujeme vždy za zcela transparentních podmínek, bez rozhodčí doložky a bez ručení nemovitostí. Vždy od nás dostanete splátkový kalendář, ve kterém vidíte veškeré údaje týkající se splácení půjčky, a to včetně čitelně a nezmenšeným písmem napsaných informací o  RPSN a případných sankcích za pozdní splácení. V kalendáři jsou také popsány způsoby, jakými lze půjčku splácet. Na výběr máte hned ze čtyř možností – bankovním převodem, vkladem hotovosti na účet uvedený ve splátkovém kalendáři, poštovní poukázkou nebo v hotovosti přímo na naší pražské pobočce. Co se týče telefonních linek, svým klientům poskytujeme veškeré informace prostřednictvím bezplatné linky na čísle 800 187 187. Účtovány vám nejsou žádné poplatky za příchozí ani odchozí hovor.

Pokud si přejete půjčku od prověřené, solidní a hlavně české společnosti, neváhejte využít naši Snadnou půjčku, u níž se nemusíte obávat skrytých poplatků ani sankcí za předčasné splacení. Naopak vám nabízíme bezpečné řešení finančních potíží, a to včetně možnosti refinancování vaší půjčky.

Naší hlavní ideou, ke které směřujeme a kterou také postupně naplňujeme, je poskytovat bezpečné půjčky, které pro vás budou představovat první volbu, když neuspějete v bance. A to vše, aniž by na novele zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. záleželo.

Bezpečná žádost o půjčku zde: