Upozornění

08.11.2015 14:51

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v poslední době jsme zaznamenali aktivity celé řady společností působících na českém trhu, které poskytují svým klientům zavádějící a nepravdivé informace o spolupráci se sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (CNCB), které je provozovatelem Nebankovního registru klientských informací v České republice.

S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovolujeme důrazně upozornit na níže uvedené skutečnosti

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

  • sdružení CNCB spravuje a provozuje NRKI, prostřednictvím kterého se nebankovní subjekty vzájemně informují o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – seznam nebankovních subjektů, které se účastní NRKI je uveden v Informačním Memorandu NRKI, jehož aktuální znění je k dispozici u všech zúčastněných nebankovních subjektů a CNCB;
  • sdružení CNCB informace obsažené v databázi NRKI nikterak nevyhodnocuje, tj. nerozhoduje o tom, zda příslušnému klientovi nebankovního subjektu bude či nebude poskytnuto požadované financování – toto rozhodnutí je zcela v dispozici nebankovních subjektů;
  • sdružení CNCB informace obsažené v databázi Nebankovního registru klientských informací poskytuje výhradně uživatelům Nebankovního registru klientských informací a prostřednictvím klientského centra příslušné informace z databáze NRKI o Vás poskytuje též Vám jakožto klientům těchto uživatelů;
  • okruh dalších subjektů spolupracujících se sdružením CNCB je dán smluvně – seznam spolupracujících subjektů je uveden v Informačním Memorandu NRKI, jehož aktuální znění je k dispozici už všech zúčastněných nebankovních a CNCB – žádné jiné subjekty nepatří mezi spolupracující subjekty!

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám proto doporučujeme, abyste při sjednávání a získávání financování věnovali zvýšenou pozornost informacím, které jsou Vám v tomto ohledu poskytovány ohledně sdružení CNCB. V případě potřeby můžete v této věci kontaktovat Klientské centrum NRKI.

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit, že sdružení CNCB nemůže nést žádnou odpovědnost za škody způsobené poskytnutím zavádějících či nepravdivých informací ohledně NRKI ze strany subjektů, se kterými přímo nespolupracují.

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.Více zde: https://www.burza-pujcek.cz/news/upozorneni/