Pojištění schopnosti splácet: Pomoc nebo levárna?

17.07.2017 15:45

Pokud si vezmete půjčku, můžete si být jistí, že budete mít možnost pojistit se pro případ nenadálé události, která by vám měla bránit půjčku splácet. Ale jako všechno, i tato možnost má mnoho háčků. Jak se taková pojistka uzavírá, na co si dát pozor a kterých nenadálých událostí se opravdu týká? To se dozvíte v následujícím článku.

Pojištění schopnosti splácet se nyní běžně nabízí při žádosti o úvěr. Mělo by vám pomoci ve chvíli, kdy nebudete schopni z určitého důvodu splácet a zároveň vám častokrát pomůže k lepší úrokové sazbě. Než se ale rozhodnete, zda pojištění opravdu chcete, pozorně promyslete všechny klady a zápory. Pokud budete mít vůbec na výběr.

“Hodně poskytovatelů úvěrů má pojištění schopnosti splácet povinně jako součást. U hypoték už to tak časté nebývá. Zpravidla to banka klientovi nabízí, ale když člověk doloží pojištění jinde, je to dostačující, aby měl výhodnější úrokovou sazbu a nemusel k úvěru uzavírat pojištění navíc. U malých úvěrových společností ale velmi často vyžadují, aby to bylo v jedné smlouvě,” říká Pavel Prokop z Asociace Sdružení Obrany Spotřebitelů.

VELKÝ PŘEHLED: Kde v zahraničí TANKOVAT NEJLEVNĚJI?

I přes slevu na úrokové sazbě se vám totiž může pojištění prodražit. Nemluvě o tom, že na právem uznatelnou pojistnou událost možná nikdy nenarazíte. Podmínky jsou častokrát složitější, než se může na první pohled zdát.

Jaké to má háčky?

Pojištění se uzavírá na tyto události:

  • trvalá invalidita III. stupně
  • úmrtí
  • pracovní neschopnost
  • ztráta zaměstnání

V případě trvalé invalidity a úmrtí stačí tuto událost dokázat. Pojišťovny pak nabízí plné proplacení zbylých splátek. U pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání už podmínky nejsou tak jednoduché.

Aby se počítala pracovní neschopnost jako oprávněná pojistná událost, musí už nějakou dobu trvat. Nedoufejte proto, že vám pojišťovna zaplatí každou neschopenku, kterou dostanete a zkontrolujte si to při uzavírání smlouvy.

Nejsložitější je potom ztráta zaměstnání. Za prvé, záleží na typu úvazku, který máte uzavřený. Pokud máte uzavřený pracovní poměr na dobu určitou, může se stát, že se vás pojistka netýká. Za druhé, záleží na způsobu, kterým jste o zaměstnání přišli, každá pojišťovna bere pojem “ztráta zaměstnání” jinak a může se vám stát, že vás propustí z jiného důvodu, než kvůli čemu jste pojištěni. A za třetí, aby vám pojišťovna uznala pojistné plnění, musí být pojištěná osoba zaregistrovaná na Úřadu Práce minimálně 60 dní. To však znamená, že musíte myslet na určitou finanční rezervu, protože si minimálně jednu splátku po ztrátě zaměstnání budete muset zaplatit sami.

Chcete podnikatelskou půjčku na byznys? Tohle jsou vaše možnosti

I přes krásnou marketingovou omáčku, se kterou jsou pojistky prezentovány, je třeba si uvědomit, že vás pojišťovna nespasí hned, ale notnou „chvíli“ si počkáte. Pojišťovny si dávají 90denní čekací lhůtu od uzavření pojištění, během které vám ztrátu zaměstnání jako pojistnou událost neuznají a také nějakou chvíli trvá, než dojde k uznání pojistné události.

Kdo se stará o regulaci?
Dohled nad pojišťovnami má na starosti Česká národní banka, která má v případě podezření z podvodného chování prostředky na šetření takové situace. “Osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout ČNB při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména jsou povinny jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené ČNB. To platí obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje činnost podle tohoto zákona. Také je možné uložit dohlíženému subjektu opatření k nápravě nebo vykonat kontrolu na místě, tedy přímo u dohlíženého subjektu s tím, že je specificky upraveno oprávnění ČNB,” říká Denisa Všetíčková, mluvčí ČNB. Kontrolu může ČNB provést u kohokoli, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje spotřebitelské úvěry.

“Zákon o spotřebitelském úvěru v jedné celé části (jedenácté) tedy § 147 a násl. upravuje přestupky a správní delikty za různá porušení (např. podle typu nebo porušení zákonné povinnosti) v podstatě intervalově, tedy lze uložit postih do 5 milionů, do 10 milionů nebo až do 20 milionů. Konkrétní výše uložené sankce vždy závisí na konkrétní situaci a posuzovaném jednání, resp. porušení zákona,” dodává Všetíčková.

Co teď s tím?
Informací je to spousta, ale jistí si být nemůžeme ničím. Pojišťovny si totiž pravidla pro uzavírání takové pojistky mohou nastavit vcelku sami. Základní pravidlo proto zní: Pozorně si pročtěte podmínky, za kterých si máte právo nárokovat vyplacení pojistného plnění.

“Vždy doporučujeme při sjednání pojištění číst důkladně pojistné podmínky. Zároveň rizikovost klienta pojišťovny zohledňují v podmínkách pojištění. Alternativou k pojištění schopnosti splácet úvěr nebo hypotéku je životní pojištění, jehož hlavním smyslem je zajistit sebe a svou rodinu pro případ, že se dostaneme do nějaké nepříjemné situace. Myslí na hrozby jako např. na vážné nemoci, invaliditu, úraz s trvalými následky nebo úmrtí pojištěného. V případě, že tato událost nastane, vyplatí pojišťovna pojistnou částku uvedenou v pojistné smlouvě u sjednaného rizika klientovi, který může z  vyplacené sumy hradit splátky,” vysvětluje Monika Bartlová z České asociace pojišťoven.

I když to z úst vašeho osobního bankéře nejspíš neuslyšíte, pojištění schopnosti splácet není žádná zanedbatelná položka a je jen na vás, zda si ho ke svému úvěru zařídíte. Důležité je vědět, že máte na výběr. Dejte si proto pozor, k čemu se upisujete.

Bezpečná žádost o půjčku zde: